Domar Kraków S.A.

"DOMAR" MAŁOPOLSKA S.A.

ul. Mogilska 40
31-546 Kraków

NIP:676-001-63-81
REGON:350114132
KRS:0000117539
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 727 500 zł wpłacony w całości

Konto bankowe:
Alior Bank S.A.
95 2490 0005 0000 4530 7528 2012

Formularz kontaktowy
2016 © DOMAR S.A.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Telefon

Treść wiadomości